BİR PROTEZ BAĞLANTI
SADECE TEK BİR BAĞLANTI İLE MAKSİMUM PROTETİK ESNEKLİK 

İmplant hattı başına yalnızca bir protez bağlantı ile TRI® , bileşen sayısını minimuma indirerek günlük pratikte kullanım ve saklama gereksinimlerini optimize eder. Üst düzey estetik sonuçlar elde etmek için TRI® Soft Tissue Concept ile optimum abutmentinizi seçin.

TUTARLI EMERGE PROFİLİ
TRI® PROTEZ KİTİ

TRI®, restorasyon yapan diş hekiminin iyileştirici bileşenleri kullanması ve geçici ve son restorasyonları yerleştirmesi için tüm enstrümantasyonu içeren protez kitinin yeni bir versiyonunu sunar. Yeni protez kiti, yıkayıcı dezenfeksiyonda otomatik temizlik için onaylanmış TRI® Cerrahi Kiti gibi aynı gromet içermeyen teknolojiye sahiptir.makineler. İş akışı kolaylaştırıldı ve protez sürücülerin geliştirilmiş versiyonları artık protez kite dahil edildi. Ek bir esnek bölme, restorasyon yapan dişhekiminin bireysel ihtiyaçları için herhangi bir bileşenin saklanmasına ve sterilizasyonuna izin verir. 

Features grommet-less technology for validated manual and automated processing

Improved tool retention.

Contains all new prosthetic tools including the new prosthetic driver directly for the ratchet

Contains a stainless steel bowl for storage of various components